ثبت سفارش اختصاصی

به صفحه ثبت سفارشات اختصاصی صنایع دستی و پرداخت بیعانه سونریست خوش آمدید.

ذکر چند نکته قبل از ثبت سفارش ضروری است:

۱-توصیه می گردد قبل از اقدام به ثبت سفارش اختصاصی با مشاورین سونریست مشورت نمایید.

۲-پس از ثبت و پرداخت بیعانه،درخواست شما توسط سونریست بررسی و در صورت پذیرش درخواست شما،سایر مراحل تولید اجرا خوهد گردید.

۳-در صورت رد درخواست شما توسط سونریست،پیش پرداخت به شماره کارت اعلامی طی حداکثر ۷۲ ساعت واریز می گردد.

۴-زمان و موعد تحویل سفارش شما پس از قبول سفارش توسط سونریست متعاقبا اعلام می گردد.

۵-پس از آماده شدن محصول اختصاصی شما،باقیمانده هزینه تولید و ساخت از شما اخذ می گردد.

پس از تولید اختصاصی صنایع دستی مد نظر شما،ارسال به شیوه های مرسوم در سونریست انجام می پذیرد.

انصراف از سفارش تنها تا قبل از بررسی درخواست توسط سونریست امکان پذیر است.پس از تائید درخواست به هیچ عنوان امکان انصراف از خرید مقدور نبوده و وجه پرداخت شده عودت داده نمی شود.

روند کاری ثبت سفارشات اختصاصی

چرخه کاری سونریست