سونـــــریست و فروشندگان.....

سونریست یک پلتفرم نرم افزاری آنلاینه که از چندین فروشنده هنری در سراسر کشور شکل گرفته. یکی از نکات بسیار مهم درباره سونریست حفظ کیفیت کار فروشنده و جلب رضایت شما خریداران عزیز است. برای اینکه بتونیم به این ارمان برسیم، فروشنده های سونریست به صورت مداوم و بی وقفه توسط کارشناسان بررسی میشن تا میزان رضایت مشتری ها و کیفیت کارهاشون پیوسته بررسی بشه.

فروشنده ها چطور فروشنده میشن؟!

اگه کالای بی کیفیت و نامناسب براتون ارسال شد باید چیکار کنید؟