کاربری گرامی، جهت ثبت درخواست مرجوعی کالا می بایست به پروفایل کاربری خود وارد شوید.

رویه های بازگردانی کالا