• VenCode کد شناسایی شما در جمع فروشندگان سونریست است.این کد در هنگام تکمیل فرم ثبت نام فروشندگان برای شما نمایش داده شده و همچنین یک نسخه از آن به آدرس پست الکترونیکی شما نیز ارسال شده است.
  • توضیحات کوتاه(حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ کلمه) درباره برند
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
    تصویر لوگو برند خود را ارسال کنید