راهنما

رویه های ارسال کالا

رویه های ارسال کالا

تمامی کالاهایی که توسط مشتریان عزیز ساکن مشهد خریداری می گردد در کمتر از ۳ ساعت پس از آماده سازی محصول و دریافت توسط سونریست توسط پیک برای خریداران محترم ارسال می گردد.(هزینه ارسال بر عهده مشتری بوده،مگر آنکه سونریست شرایط جدیدی را اعمال نماید.)

ارسال کالا برای سایر شهرهای ایران پس از آماده سازی محصول از طریق پست و یا سایر سامانه های لجستیک کشور به صورت پس کرایه برای خریداران محترم ارسال می گردد.پس از تحویل کالا به پست بر حسب منطقه جغرافیایی خریدار ممکن است دریافت کالا توسط مشتری بین ۱ الی ۴ روز به طول انجامد.

نوشته های مشابه