عمومی

ایجاد مرکز آموزش فروشندگان سونریست

ایجاد مرکز آموزش فروشندگان سونریست

مرکز فروشندگان سونریست با هدف تسهیل استفاده فروشندگان عزیز با پنل خود در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۷ به آدرس اینترنتی http://academy.sonerist.com افتتاح شد و تمام فروشندگان عزیز می توانند با مراجعه به این پایگاه آموزش های مختلف در زمینه کار کردن با پنل اختصاصی خود را فرا بگیرند.

 

دیدگاهتان را بنویسید